Error

Bir miktarın gözlenen veya hesaplanan değeri ile gerçek değeri arasındaki tahmini farkın bir ölçüsü.

Başa dön tuşu